fbpx

Disclaimer

Leen Bakker doet haar uiterste best om de gegevens op deze website zo actueel, correct en volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen in de op de website aangeboden informatie kunnen op ieder moment, zonder enige vorm van kennisgeving worden veranderd.

Het auteursrecht en ander intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website komt toe aan Leen Bakker en/of aan haar licentiegevers en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is uitdrukkelijk verboden tekst of afbeeldingen van deze website te kopiëren voor commerciële doeleinden.

Intellectuele eigendomsrechten
De website is eigendom van Leen Bakker Nederland B.V. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de Website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan Leen Bakker Nederland B.V. of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leen Bakker Nederland B.V. mag de inhoud van de Website niet worden verveenvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact met ons opnemen:
Leen Bakker
Postbus 43
4940 AA Raamsdonksveer